Amos Oficyna Wydawnicza

Reklama u nas to dobry interes!

Nowy miesięcznik WCIĄŻ WĘDRUJEMY to znakomite miejsce na promocję towarów i usług. Gazeta ukazuje się już prawie rok, a jej czytelnikami są członkowie, liczącego już prawie 10 tysięcy osób, Klubu Zdobywców Korony Gór Polski, a także członkowie Klubu Znawców Polskich Pomników Historii, Stowarzyszenia Miłośników Ojczystego Kraju oraz duża grupa osób niezrzeszonych, a interesujących się turystyką, krajoznawstwem, polską historią, kulturą i tradycją narodową.

WCIĄŻ WĘDRUJEMY rozprowadzany jest drogą prenumeraty. Dobrze służy promocji aktywnej turystyki, promuje nieustająco nie tylko atrakcyjne regiony Polski, ale i te mniej znane zakątki, które koniecznie powinien odwiedzić każdy krajoznawca. Publikacje reklamowe zamieszczone na łamach tego miesięcznika trafiają do właściwych odbiorców i mają trwały charakter, gdyż WW jest kolekcjonowany przez czytelników. Warto dodać, że wszystkie reklamy są także BEZPŁATNIE publikowane na stronach internetowych Firmy AMOS i prowadzonych przez nią Klubów.

CENNIK

1. Reklamy
pełna stronica wewnętrzna 500 zł
1/2 stronicy wewnętrznej 300 zł
1/4 stronicy wewnętrznej 200 zł
1/8 stronicy wewnętrznej 150 zł
1/16 stronicy wewnętrznej 100 zł
strona 1 (pomniejszona o winietę) 1000 zł
strona 12 600 zł
rozkładówka 800 zł
2. Teksty reklamowe, sponsorowane
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady reportaże, fotoreportaże 300 - 1200 zł
3. Ogłoszenia drobne
jedno słowo 1 zł
jedno słowo w ramce 2 zł


ZASADY OGÓLNE
1. W podane ceny wliczone są wszystkie prace redakcyjne, graficzne i techniczne.
2. Zleceniodawcy dostarczający reklamy gotowe do druku, utrwalone na płycie CD/DVD otrzymują 10 proc. rabatu.
3. Zleceniodawcy, z którymi Oficyna Wydawnicza AMOS zawarła specjalne umowy otrzymują przy opłacie za całość zlecenia następujące bonifikaty:
- za 3-krotne ogłoszenie - 10 proc.
- za 6-krotne ogłoszenie - 20 proc.
- za 9-krotne ogłoszenie - 30 proc.
- za całoroczne ogłoszenie - 40 proc.
4. Do wszystkich zleceń doliczany jest podatek VAT w wysokości 23 %.

Opłaty za reklamy i ogłoszenia przyjmowane są przed realizacją zleceń.
Konto Firmy AMOS PKO BP:
Nr 11 1020 1013 0000 0502 0004 0584