Amos Oficyna Wydawnicza

Oferta Księgarni Wysyłkowej Oficyny Wydawniczej AMOSSpotkania z zabytkami za złotówkę

W naszych zasobach archiwalnych zachowały się kilkuletnie wydania miesięcznika Spotkania z zabytkami (Oficyna Wydawnicza AMOS była ich wydawcą), które postanowiliśmy udostępnić miłośnikom cennych obiektów z naszej przeszłości. Oferujemy pełne roczniki tego czasopisma z lat 1993 do 1996, a także niepełne zestawy z lat 1992 oraz 1997-2000.

Cena każdego egzemplarza wynosi tylko 1 zł.

Osoby zainteresowane zapraszamy w godzinach od 11 do 16. Możliwa jest także sprzedaż wysyłkowa - dodatkowa opłata 8 zł za rocznik. Spotkania z zabytkami to wielka kopalnia wiedzy o naszej chlubnej przeszłości, cennych obiektach, tradycjach, dorobku architektonicznym. Liczba zachowanych wydań czasopisma jest ograniczona.

Poznaj Swój Kraj - pełne roczniki

   rok 1993 - 10 zł            rok 1994 - 10 zł            rok 1997 - 10 zł            rok 2000 - 10 zł
   rok 2005 - 10 zł            rok 2006 - 12 zł            rok 2007 - 12 zł            rok 2008 - 12 zł
   rok 2009 - 12 zł            rok 2010 - 12 zł            rok 2011 - 12 zł        

Poznaj Swój Kraj - niepełne roczniki

Z roku 1987 (bez numeru 6) za 8 zł; z roku 1988 (bez numerów 7 i 8) - 8 zł; z roku 2012 (bez numerów 7-9) za 8 zł.

Koszt wysyłki - 8 zł/rocznik.

Wobec wielu pytań kolekcjonerów zainteresowanych dawnymi wydaniami "Poznaj swój kraj" cenionego wciąż za bogate treści krajoznawcze informujemy, że posiadamy jeszcze numery czasopisma z okresu ponad 30 ostatnich lat - wszystkie w cenie 1 zł/egz. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź wizyty w naszym wydawnictwie.

Płomyczek

Roczniki z lat 2000-2012. Cena jednego rocznika: 10 zł.

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Roczniki z lat 2001-2007. Cena jednego rocznika: 10 zł.

Oprawione roczniki

     ⇒ "Wychowania Fizycznego w Szkole" z lat 1953-1958, 1960-1963, 1982, 1984-1986
     ⇒ "Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej" z lat 1975-1976, 1978
     ⇒ "Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego" z lat 1992-1997
w cenie 20 zł za każdy rocznik.

Koszt wysyłki - 12 zł/rocznik.

Przy zamówieniu większej liczby roczników czasopism prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki.GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE - WOKÓŁ PASMA GŁÓWNEGO. ŁYSOGÓRY I OKOLICE NOWOŚĆ
Wyd. Grafitur, Kielce 2015, wyd. I, s.366, ISBN 978-83-942025-0-7
Cena: 43 zł

To trzeci tom z cyklu "Z sercem w plecaku, czyli wędrówki po drogach i bezdrożach Ziemi Świętokrzyskiej i Sandomierskiej" stanowiący kopalnię wiedzy o terenach, przez które autor prowadzi czytelnika z Kielc przez Cedzynę, Leszczyny, Ciekoty, Świętą Katarzynę i Bodzentyn do Nowej Słupi na Święty Krzyż/Łysą Górę. Obszernym i ciekawym, często odkrywczym opisom tych miejscowości stanowiących główną trasę wycieczkową towarzyszą także bogate prezentacje wielu pobliskich wsi i przysiółków, z którymi związane są ważne wydarzenia historyczne oraz postacie z przebogatym dorobkiem i zasługami. Można by powiedzieć, iż poprzez tę prezentację na nowo odkrywamy nasze dzieje ojczyste w okresie całego tysiąclecia. A czyni to autor odwołując się do wielu źródeł, kronikarskich zapisów historycznych i wspomnień wielkich Polaków którzy związani byli z tą ziemią nie tylko swym rodowodem. Cennym walorem tej przebogatej księgi są także informacje ułatwiające organizację wędrówki przez pasmo Łysogór i okolic, łącznie z adresami, telefonami, a nawet cenami noclegów czy posiłków. Oczywiście nie brakuje indeksów nazw i nazwisk, wykazu obiektów i znakowanych szlaków turystycznych, wielu przypisów pozwalających także do wzbogacenia wiedzy poprzez lekturę wcześniejszych tomów z tej serii. A wszystko suto zdobione również fotografiami i rysunkami. Wspaniała lektura do niezapomnianych wędrówek krajoznawczych.

USŁYSZ GŁOS DZIECI
Wyd. Oficyna Wydawnicza AMOS, Warszawa 2012, wyd. I, s.50, ISBN 83-901428-4-8
Cena: 12 zł 2 zł

Tomik wierszy poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, nagrodzonych w konkursie poetyckim ogłoszonym przez miesięcznik dziewcząt i chłopców PŁOMYCZEK. Ich autorzy, liczący od 7 do 16 lat, wyrazili w nich swoje przemyślenia i uczucia związane z postacią naszego Papieża i jego beatyfikacją. Wielu z nich nie znało Go bezpośrednio, niektórzy urodzili się w ostatnich latach Jego życia, a swe refleksje i głębokie myśli zawarli w swoich utworach po rozmowach z rodzicami, dziadkami lub starszym rodzeństwem. Jest w tych wierszach wiele podziwu, szacunku i uznania dla tego Wielkiego Polaka, Jego poglądów i dokonań, a jednocześnie są one wyrazem hołdu młodego pokolenia wobec Błogosławionego, a wkrótce Świętego Jana Pawła II. Z wielkim wzruszeniem czyta się w tym tomiku „Wspomnienie papieża”, „Niesamowity człowiek”, „Jan Paweł II w Wadowicach”, „Kochał góry, dzieci, las”, „Pielgrzym miłości” albo „Na Placu św. Piotra tłum”, „Do świętości droga” czy „Módlmy się do polskiego papieża”. Do niejednego z tych pięknych utworów wracać się chce nieustannie.

BEZ OSTATNIEGO ROZDZIAŁU - WSPOMNIENIA Z LAT 1939-1946
Władysław Anders

wyd. Agencja JP, Kielce 2005, str. 457, ISBN 83-60166-04-8
Cena: 39 zł

Ta książka mogła się ukazać dopiero w wolnej Polsce, bowiem w czasach PRL-u sam autor był objęty ścisłą cenzurą. Nic dziwnego - jego wspomnienia są wielkim, rzetelnym dokumentem losów Polaków, którzy walczyli w Kampanii Wrześniowej, a po 17 września 1939r przeszli piekło prześladowań, wywózek i cierpień na azjatyckich terenach ZSRR. Wybawieniem dla nich było Wojsko Polskie tworzone po napadzie Niemiec na Związek Radziecki. Dlaczego jednak musiało ono wyjechać na Bliski Wschód, dlaczego później walcząc bohatersko na południu Europy po zakończeniu wojny zostało zdradzone przez sojuszników; dlaczego wielu żołnierzy i oficerów armii Andersa wybrało niełatwe życie na obczyźnie? Prawdziwe odpowiedzi na te pytania znajdujemy w tej właśnie książce, którą powinien przeczytać każdy pragnący poznać prawdziwą historię Polski. Na dodatek - choć to pozycja dokumentalna, czyta się ją niczym pasjonującą powieść.

NAD NIEMNEM I OSZMIANKĄ. Z dziejów Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie
Tadeusz Gasztold

Wyd. Głos Pomorza, Koszalin, wyd. I, str. 159.
Cena: 14 zł

To zbiór szkiców, wspomnień I reportaży ukazujących dzieje Armii Krajowej na terenie Puszczy Nalibockiej i Ziemi Oszmiańskiej w latach 1941-1944. Wiele nieznanych dotąd zdarzeń, akcji bojowych; sylwetki żołnierzy Polski Walczącej, a przy tym bohaterska postawa społeczeństwa powiatów: stołpeckiego, wołożyńskiego, oszmiańskiego - jeszcze jeden przyczynek do pełnego obrazu północno-wschodnich Kresów II Rzeczy­pospolitej w okresie II wojny światowej.MÓJ ŚWIAT GÓR. TATRY, PIENINY
Krzysztof Kasprzyk

wyd. NEW Fine Grain, Kielce, str. 108, opr. twarda,
ISBN 978-83-62485-18-5.
Cena: 28 zł

Ten urokliwy album przedstawia tylko dwa z wieludziesięciu poznanych pasm - Tatry i Pieniny. Zdjęcia są piękne, proste i prawdziwe. To ujęcia dokumentalne, ale przebogate w warstwie estetycznej, artystyczne. Więc idziemy z nim w Dolinę Gąsienicową, przez grań Małego Kościelca, na szczyt Świnicy, przez Orlą Perć, na Kasprowy Wierch czy na Rusinową Polanę. Podziwiamy Czerwone Wierchy, Rysy i widmo Brockenu - by powrócić pamięcią do własnych przeżyć i wspomnień. Ponad 110 ujęć, w większości tatrzańskich, rozległych panoram i tajemniczych zakątków rozświetlonych promieniami słońca i ukrytych w blasku księżyca. Także przymglonych szczytów pienińskich, owczych dróg i dunajeckich spływów. Niepowtarzalny zestaw, po który sięgać można wielokrotnie pomiędzy wyprawami - z nostalgią wobec tego co minęło i pragnieniem wyjścia ponownego.

KRAJOBRAZY NIEISTNIEJĄCYCH WSI
Stanisław Kłos

wyd. Libra, Rzeszów 2010, wyd. I, str. 231, ISBN 978-83-89183-66-8.
Cena: 49,90 zł

To pasjonująca opowieść o ludnych niegdyś siołach unicestwionych wskutek tragicznych powojennych wydarzeń na południowo-wschodnich rubieżach Polski. Po wielu z nich pozostały tylko nazwy na mapach, inne przetrwały zaledwie jako reliktowe osady. Zapomniane przez Boga i ludzi siedliska przodków już od dziesiatek lat odzyskiwane przez bujna przyrodę warte są przypomnienia i poznania jako fenomen historii i osobliwość natury zanim czas nieuchronnie zatrze ostatnie ślady ich dramatycznej przeszłości.
Autor oprowadza po ponad stu miejscowościach położonych na południowym Roztoczu, Pogórzu Przemyskim, w Bieszczadach, między Osławą a Ropą, Każda z tych wizyt to niezapomniane przezycie...

Z SERCEM W PLECAKU, CZYLI WEDRÓWKI PO DROGACH I BEZDROŻACH ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I SANDOMIERSKIEJ - Góry Świętokrzyskie. Wokół pasma głównego. Żeromszczyzna - przewodnik turystyczny
Paweł Wojtyś

Wyd. Graftur, Kielce 2011, wyd. I, s.380, ISBN 978-83-921825-2-8
Cena: 36 zł

To przebogaty przewodnik turystyczno-monograficzny, w którym znajdziemy nie tylko opisy atrakcji krajoznawczo-turystycznych terenu centralnej części Ziemi Kieleckie], wymienionego już w tytule, ale także kopalnię wiedzy o dziejach miejscowości, obiektach zabytkowych, dawnych bohaterach i współczesnych mieszkańcach zasłużonych dla regionu. A wszystko pomieszczone zgodnie z proponowanymi trasami wędrówek, które można realizować z przerwami, delektując się bogactwem wciąż nieodkrytego matecznika polskości. Dodatkowym walorem książki są informacje praktyczne ułatwiające organizację wędrówek i dłuższego pobytu.

500 TYSIĘCY NAJTRUDNIEJSZYCH LAT
Michał Kobusiewicz

Oficyna Wydawnicza AMOS, Warszawa, wyd. I, str. 140.
Cena: 17 zł 7 zł

Ciekawie i rzetelnie przygotowana monografia pierwszych mieszkańców polskiej ziemi, którzy pojawili się tu już 500 tys. lat temu. Autor, poznański archeolog, na podstawie różnych zabytków odtwarza drogi przybycia naszych poprzedników, ich warunki życia i uspołecznienia. Pokazuje zarówno świat materialnego bytu, jak i duchowego rozwoju. Uzupełnieniem doskonałego opracowania są znakomite rysunki, ułatwiające poznanie przeszłości.


ELEKTROPUNKTURA - IGŁOTERAPIA BEZ IGIEŁ
Foma G. Portnow

Wyd. Elektron, Warszawa, str. 128.
Cena: 39 zł 7 zł

Monografia omawiająca pionierskie metody stymulacji punktów akupunkturowych i aurikularnych za pomocą prądu elektrycznego, zbadane i opracowane przez łotewskiego profesora doktora habilitowanego nauk medycznych, laureata nagrody państwowej Łotwy. Po kilkudziesięciu latach żmudnych prac zaproponował on nowe metody leczenia wielu schorzeń, w tym m.in. zwyrodnienia kręgosłupa, niektórych alergii, nadciśnienia i niedociśnienia, nerwicy, paradontozy, wad wzroku czy świerzbiączki. Walorem książki są konkretne wskazania terapii za pomocą specjalnego aparatu ELAP.
PRZEWODNIK - GORZÓW WLKP. I OKOLICE - SZLAKI ROWEROWE
Zbigniew Rudziński

Wyd. Związku Celowego Gmin MG-6 i Oddziału Miejskiego PTTK, Gorzów Wlkp. 2001, wyd. I, str. 32 + mapa w skali 1:50000.
Cena: 15 zł

Pozycja ta prezentowana już była w naszych "Nowościach książkowych", a główną jej zaletą jest przybliżenie walorów krajoznawczych wciąż za mało spopularyzowanego rejonu Gorzowa Wielkopolskiego - ziem mających znakomite warunki do wypoczynku urlopowego lub choćby kilkudniowego wypadu rowerowego. Opisy 11 tras (niektóre z kilkoma wariantami) prowadzących przez tereny gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz Gorzów Wlkp., wraz z dokładną mapą na której zaznaczone zostały trasy rowerowe i szlaki piesze, a także podane podstawowe informacje o najciekawszych miejscowościach i obiektach, wreszcie plan Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" znakomicie ułatwią poznanie terenów, gdzie znajdziemy wielkie bogactwo lasów, jezior, historycznych miejscowości i gościnnych ludzi.

PORADNIK WŁÓCZYKIJA, CZYLI JAK BEZPIECZNIE WRÓCIĆ Z WYCIECZKI
Darek Stefański

Wyd. Green Gallery, Warszawa 2010, wyd. l, str. 71, ISBN 978-83-929033-3-8.
Cena: 25 zł

Poradnik adresowany do młodych turystów rozpoczynających samodzielne wędrówki z plecakiem. Obok wskazań i rad przydatnych już w fazie planowania i przygotowywania wycieczek autor wiele uwagi poświęcił zachowaniu na szlakach. Specjalną porcję podpowiedzi przeznaczył dla wybierających się zimą w góry, czy korzystających z wypraw łodzią. A wszystko wieńczą zachęty do zwiedzania zamków w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, bunkrów MRU i Suwalszczyzny.Uwaga!

Księgarnia dysponuje pewną liczbą wydawnictw naukowych z różnych lat. Są to m.in. Biuletyn Historii Sztuki, Polska Sztuka Ludowa - Konteksty, Ochrona zabytków, Pamiętnik Teatralny, Tekstualia, Kultura i Społeczeństwo, Rocznik Krakowski Rocznik Pedagogiczny, Studia polityczne, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Problemy Eksploatacji (wyd. ang), ASK (wyd. ang), Niepodległość i Pamięć, Kosmos, Chemia w szkole, Geografia w szkole, Biblioteka w szkole, Świetlica w szkole, Wszystko dla szkoły, Polonistyka, Wiadomości historyczne, Oblicza historii, Karta.
Wydawnictwo posiada ponadto wiele archiwalnych numerów czasopisma Mówią wieki, Spotkania z Zabytkami i Parki Narodowe.
Osoby zainteresowane, poszukujące konkretnych numerów tych wydawnictw prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

(Nie tylko) Dla kolekcjonerów

Księgarnia dysponuje następującymi zestawami widokówek:

1.) Krajobrazy Polski - 8 szt.2.) Stolice polskie - 8 szt.3.) Korona Gór Polski - 7 szt. + karta 10-lecia KGP4.) Siedem cudów Polski - 7 szt. + karta 50 lecia "Psk"5.) Zamki polskie - 7 szt. + karta 50 lecia "Psk"6.) Pałace polskie - 7 szt. + karta 50 lecia "Psk"7.) Siedem cudów polskiej natury + karta 50 lecia "Psk"8.) Tatrzańskie karty pocztowe z przełomu XIX-XXw. + karta 50 lecia "Psk"9.) Polskie ratusze + karta 50 lecia "Psk"10.) Dwory polskie + karta 50 lecia "Psk"Każdy zestaw kosztuje 4 zł. W przypadku zakupu korespondencyjnego doliczamy koszt wysyłki w wysokości 2 zł. Zamówienia połączone z wpłatą (najlepiej przekazem pocztowym na adres redakcji lub przelewem na konto wydawnictwa AMOS) realizowane będą od ręki.
Pojedynczych kartek nie wysyłamy.