Amos Oficyna Wydawnicza

Oficyna Wydawnicza AMOS

...to polska firma ze 100 % rodzimym kapitałem, założona w październiku 1991 roku. W ciągu ponad 20-letniej działalności nasze wydawnictwo, prowadząc aktywną działalność wydawniczo-kolportażową wyratowało od likwidacji kilka rdzennie polskich tytułów prasowych: PŁOMYCZEK, SPOTKANIA Z ZABYTKAMI (1992 r.), POZNAJ SWÓJ KRAJ (1995 r.), WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE (2000 r.).

Oficyna Wydawnicza AMOS znana jest także z wielu inicjatyw społecznych i kulturalnych. Była inicjatorem utworzenia Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej, powołała Stowarzyszenie Poznaj Swój Kraj, przekształcone obecnie w Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju (SMOK), zorganizowała i prowadzi kluby: Zdobywców Korony Gór Polski oraz Znawców Polskich Pomników Historii. Obecnie wydaje miesięcznik polskich krajoznawców o znamiennym tytule WCIĄŻ WĘDRUJEMY.