Amos Oficyna Wydawnicza

UWAGA, UWAGA

Nowe kierownictwo Klubu PPH

Z dniem 10 sierpnia 2018 r. kierowanie Klubem Znawców Polskich Pomników Historii przejmują Izabela i Łukasz Lisowie (prowadzący Klub Zdobywców Korony Gór Polski).
Od tego dnia wszelką korespondencję pomnikową kierować należy na adres:
 
ul. Grochowska 243/245, lok. 53, 04-001 Warszawa
 
lub drogą e-mailową:  
 klub@pph.info.pl
 
Bieżące informacje o działalności Klubu Znawców Polskich Pomników Historii publikowane będą na stronie internetowej:  
www.pph.info.plKlub Znawców Polskich Pomników Historii

W wydaniu "Poznaj swój kraj" nr 7-9/2008 zamieściliśmy artykuł podsumowujący kilkuletni cykl naszych publikacji, prezentujących Polskie Pomniki Historii. Pisaliśmy w nim także o potrzebie otoczenia tych miejsc i obiektów większą dbałością, szerszego ich popularyzowania, a nawet uczynienia z nich swoistych sanktuariów przeszłości, w których krzewiona byłaby wiedza o dziejach naszego państwa i narodu. Do tej wielkiej ogólnokrajowej akcji, prowadzonej zarówno przez władze centralne na czele z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i władze terenowe z samorządami i stowarzyszeniami regionalnymi, chcemy dołożyć własną cegiełkę, którą jest KLUB ZNAWCÓW POLSKICH POMNIKÓW HISTORII.

Jego członkami mogą zostać wszyscy wzbogacający swą wiedzę o obiektach i miejscach nobilitowanych tytułem Pomnika Historii, odwiedzający je i utrwalający swe przeżycia, związane z tymi wizytami w kronikach wędrówki szlakiem pomników historii. Kroniki te staną się podstawą do przyznania kilkustopniowej odznaki krajoznawczej, nadawanej przez nasze wydawnictwo. Grono osób szczycących się odznakami najwyższego stopnia tworzyć będzie areopag doradców, wspomagających wydawnictwo w krzewieniu całego przedsięwzięcia, a także służących instytucjom i organizacjom radami, wzbogacającymi atrakcyjność pomnikowych miejsc.

Prezentując ideę Klubu Znawców jednocześnie ustanawiamy Odznakę Znawcy Polskich Pomników Historii. Jest ona czterostopniowa. Ma zachęcać do kolejnego poznawania wszystkich miejsc pomnikowych. Szczegółowe zasady działania Klubu określa regulamin.

Klub Znawców Polskich Pomników Historii to kolejna - po Klubie Zdobywców Korony Gór Polski - inicjatywa Oficyny Wydawniczej AMOS, zachęcająca Polaków do wędrówek i poznawania ziemi ojczystej. O ile pierwsze przedsięwzięcie skoncentrowało się na południowych, górzystych terenach Polski, to nowe zaproszenie obejmuje swym zasięgiem także pozostałe rejony kraju. Często dopominali się o taką propozycję ci, którzy preferują wędrówki po terenach nizinnych czy tylko pagórkowatych. Chcielibyśmy, aby nasza propozycja spotkała się z zainteresowaniem wszystkich turystów, a nade wszystko młodzieży wędrującej po kraju.

Życzymy wszystkim niezapomnianych przeżyć w czasie wizyt w miejscach i obiektach pomnikowych.

= = = = = = = = = = = = = = = = =

Przyjaciele i sponsorzy Klubu

Do grona Przyjaciół i Sponsorów Klubu należą:JANYSPORT - znakomita firma założona w latach 90-tych przez Pana Pawła Janysta, produkująca wszelkiej odmiany plecaki, torby podróżne, sakwy. To dzięki niej na wyprawach klubowych możemy losować cenne nagrody, a członkowie klubu kupują w firmie jej wyroby po zniżkowych cenach.GRANNA czyli najlepszy polski producent gier i zabawek edukacyjnych, działający w Warszawie, którego wyroby promujemy na naszych imprezach klubowych, a później losujemy między ich uczestników.COMPASS - krakowskie wydawnictwo kartograficzne znane od wielu lat z produkcji wysokiej jakości map turystycznych, atlasów i przewodników.Agencja ATR "Alfa-Apis" to firma członka Klubu Zdobywców Korony Gór Polski - Jerzego Siłucha z Promnej. Agencja zajmuje się kompleksową obsługą reklamową firm. Dużym jej działem jest poligrafia. Agencja Alfa-Apis ściśle współpracuje przede wszystkim z jednostkami samorządowymi województwa mazowieckiego.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Lista Przyjaciół i Sponsorów nie jest zamknięta - chętnie wpiszemy na nią nowe firmy.